BAE academyBrompolis.nl

Nieuw(s)jaarmarkt
 
 

Klachten

Heeft u een klacht?

Uw tussenpersoon en EAG Assuradeuren doen hun best om u van een goede dienstverlening te voorzien. Bent u het niet eens met iets of vindt u de dienstverlening onvoldoende, dan vernemen wij dit graag van u. Na het kenbaar maken van uw klacht of opmerking zullen wij proberen het probleem op te lossen.

1.Neem contact op met uw tussenpersoon

Uw tussenpersoon waar u de polis heeft afgesloten behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw klacht of opmerking eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen. De gegevens van uw tussenpersoon vindt u op uw polisbladen terug.

2.Neem contact op met EAG Assuradeuren

Wanneer het probleem of de klacht niet door uw tussenpersoon naar wens wordt opgelost dan kunt u de klacht bij EAG Assuradeuren indienen. Ook wanneer u een klacht heeft over uw tussenpersoon kunt u deze bij ons indienen. Wij zullen dan een bemiddelende rol spelen en zoeken naar een oplossing.

Uw klachten kunt u indienen bij de directie. De afdeling klantenservice zal uw klacht dan binnen 30 dagen in behandeling nemen.

EAG Assuradeuren
t.a.v. Directie
Postbus 6140
5600 HC Eindhoven
Contact

3.KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Indien de behandeling van uw klacht door uw tussenpersoon dan wel EAG Assuradeuren niet naar uw wens is en het dossier is gesloten dan kunt u uw klacht indienen bij het KiFiD. Het KiFiD (klachteninstituut financiële dienstverlening) is een onafhankelijke partij waar u terecht kunt voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U kunt binnen drie maanden na dagtekening van het schrijven van de directie een klacht indienen bij het KiFiD.

Het aansluitnummer van EAG Assuradeuren bij het KiFiD is 300.007195
Het aansluitnummer van EAG Assuradeuren bij de AFM is 12010868

Via de website van het KiFiD vindt u meer informatie over het officieel indienen van een klacht.